İstanbul Mimarlık Festivali

İstanbul tasarım festivali’nin gerçekleştirdiği “Paradigma Kayması” teması çerçevesinde kent-mimarlık odağında bir tartışma ve paylaşma platformu kurması hedefiyle mikrofon, Kampüs Kuşağı kapsamında düzenlenen Açık Kürsü etkinliğinde öğrencilere bırakıldı. Açık çağrı şeklinde gerçekleşen etkinliğe okulumuzun bir şeyleri dert edinen ve bunları başkalarıyla paylaşmayı amaçlayan öğrencileri olarak 9 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşen etkinliğe katılmış bulunuyoruz. ​

Videoyu oynat

Prof. Dr. Uğur Tanyeli

Kayıt-sız söyleşi serisinin online platformda gerçekleştirilen ilk söyleşisinin konuğu sayın Prof. Dr. A. Uğur Tanyeli ‘’ Güncel Mimarlıkta Teorisiz Tasarlamak veya Çizerek Düşünmek’’ konu başlığıyla 18 Aralık 2020 tarihinde zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen söyleşiyle bizlerleydi.​

Videoyu oynat

Doç. Dr. Murat Sönmez

Kayıt-sız söyleşi serisinin ikinci konuğu mimar ve akademisyen sayın Doç. Dr. Murat Sönmez ‘’ Güncel Mimar ve Güncel Mimarlık’’ konu başlığıyla 8 ocak 2021 tarihinde zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen söyleşiyle bizlerleydi.​

Videoyu oynat

Deniz Dokgöz

Kayıt-sız söyleşi serisinin üçüncü konuğu mimar ve akademisyen sayın Deniz Dokgöz ‘’ Karikatür ve Mimarlık’’ konu başlığıyla 16 Ocak 2021 tarihinde zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen söyleşiyle bizlerleydi.​

Videoyu oynat

Dr. Öğr. Üyesi T. Nihan Hacıömeroğlu & Arş. Gör. Dr. Hakan Keleş

Kayıt-sız söyleşi serisi dördüncü konukları Eskişehir Osmangazi üniversitesi hocaları/akademisyenleri sayın Dr. Öğr. Üyesi T. Nihan Hacıömeroğlu ve Arş. Gör. Dr. Hakan Keleş ‘’Anlatı Evreni ve Love, Death & Robots’’ konu başlığıyla 10 şubat 2021 tarihinde zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen söyleşiyle bizlerleydi.​

Videoyu oynat