Arş. Gör. Mehmet Ali Gasseloğlu ve Arş. Gör. Serkan Can Hatıpoğlu

Kayıt-sız yeni atölye serisi zoom platformu üzerinden online olarak 20 Mart tarihinde “Satırlar Arası Rastlantısal Mekanlar” Atölyesi, Arş. Gör.Mehmet Ali Gasseloğlu ve Arş. Gör.Serkan Can Hatıpoğlu yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.

Ekin Ünlü ve Aygen Erol

Kayıt-sız yeni atölye serisi zoom platformu üzerinden online olarak 20 Mart tarihinde “Akromatik Mercekten Mekansal Detaylar II” atölyesi, Ekin Ünlü ve Aygen Erol yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir.